Đại biểu Quốc hội không thể vô cảm trước dân

"Đại biểu Quốc hội không thể và không được vô cảm trước nhân dân, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh", đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) nêu quan điểm. Xem thêm »