Kỳ họp thứ 9 Quốc hội dự kiến họp trực tuyến trước khi họp tập trung

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 9 của Quốc hội theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Xem thêm »