Nắn chỉnh quy hoạch ngành điện cục bộ – “điểm đen” cần loại bỏ

Cùng với việc liên tục bổ sung quy hoạch điện, việc nhanh chóng “sang tay” các dự án điện gió, điện mặt trời sau khi được cấp phép là hiện tượng cần suy nghĩ. Xem thêm »