Sau 15 ngày mở được tờ khai, các doanh nghiệp chưa xuất khẩu được 50% lượng hạn ngạch gạo

Theo số liệu được công bố tại website chính thức của Tổng cục Hải quan, lượng gạo đã xuất khẩu tới thời điểm 8g ngày 27/4/2020 là hơn 194.930 tấn. Xem thêm »

Xuất khẩu gạo: Mâu thuẫn ý kiến giữa các doanh nghiệp, số liệu giữa các bộ, ngành

Một số lãnh đạo tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long kiến nghị giao từng địa phương đảm bảo lượng gạo dự trữ trong khi có doanh nghiệp đặt vấn đề ngược lại. Trong khi đó, Tổng Cục hải quan lên tiếng về số lượng gạo tồn tại cảng... Xem thêm »