Bảo hiểm nhân thọ, nhìn từ những con số bồi thường “khủng”

Những ca chi trả bồi thường lớn trong những năm gần đây đã cho thấy niềm tin của khách hàng vào bảo hiểm nhân thọ ngày càng lớn, khách hàng đã sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để tham gia các hợp đồng bảo hiểm có giá trị... Xem thêm »