Doanh nghiệp lo xuất khẩu gạo khó đến cuối năm

Lượng tồn kho tại các thị trường gia tăng khiến doanh nghiệp gạo nội địa lo ngại tình hình xuất khẩu đến cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn. Xem thêm »