Ấn Độ và Australia tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến

Ấn Độ và Australia đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ mô tả là biểu thị cho sự tăng cường quan hệ song phương và quỹ đạo đi lên. Xem thêm »