Ấn Độ muốn lôi kéo hơn 1.000 công ty Mỹ rời Trung Quốc

Khi Mỹ - Trung bất đồng và kinh tế trong nước trì trệ, Ấn Độ tung ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp muốn chuyển khỏi Trung Quốc. Xem thêm »