Bamboo Capital (BCG) đẩy mạnh cuộc chơi bất động sản

Bamboo Capital và công ty con quyết định góp thêm hơn 1.000 tỷ đồng vào BCG Land để triển khai các dự án bất động sản. Xem thêm »

Bamboo Capital (BCG) ôm nhiều dự án có… vấn đề pháp lý?

Bamboo Capital và công ty con quyết định góp thêm hơn 1.000 tỷ đồng vào BCG Land để triển khai các dự án bất động sản, nhưng nhiều dự án trong số này có vấn đề về pháp lý. Xem thêm »