CEO Amber Online Education Nguyễn Thế Anh: Đằng sau thành công là đội ngũ tinh nhuệ

Dưới con mắt của nhà đầu tư Nguyễn Thế Anh, con người là yếu tố quan trọng nhất. Với ông, đằng sau thành công của doanh nghiệp là sự đóng góp của đội ngũ tinh nhuệ. Xem thêm »