AWS: Khách hàng là trọng tâm trong đổi mới sáng tạo

"Sứ mệnh" của AWS là luôn lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp những giải pháp sáng tạo giúp giải quyết vấn đề đau đầu, thách thức của họ. Khi chúng tôi giúp khách hàng giải quyết những vấn đề như vậy thì AWS cũng "giàu có" hơn... Xem thêm »