Từ dự án AZ Thăng Long đến tên gọi mới THT New City, nói lên điều gì?

Dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) vốn nhiều tai tiếng, kể từ tháng 7.2020, bỗng nhiên được thay "áo mới" khi đổi tên gọi thành "THT New City". Xem thêm »