Thanh tra Chính phủ kiến nghị điều tra Dự án Đạm Hà Bắc

Với những vi phạm có dấu hiệu hình sự tại Dự án Đạm Hà Bắc, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển Bộ Công an điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Xem thêm »