Hơn 8.000 mẫu xét nghiệm ở thôn Hạ Lôi âm tính

Trong số 10.100 mẫu xét nghiệm lấy tại Hạ Lôi (Mê Linh) đã có 8.095 mẫu âm tính, 2.090 mẫu chờ kết quả. Xem thêm »