Tranh chấp hợp đồng cung ứng lao động ra nước ngoài: Alsimexco “xuống nước”

Sau nhiều năm tranh chấp về hợp đồng hợp tác đầu tư cung ứng lao động ra nước ngoài, Alsimexco đã phải “xuống nước” hòa giải. Xem thêm »