Lại lo tình trạng lừa đảo thanh toán xuất nhập khẩu với thị trường châu Phi

Để tránh bị lừa đảo, doanh nghiệp nên sử dụng L/C không hủy ngang có xác nhận của ngân hàng uy tín châu Âu hoặc châu Mỹ, yêu cầu khách hàng trả trước (đặt cọc) ít nhất là 40-50% giá trị tiền hàng và không chấp nhận phương thức trả... Xem thêm »