Rời WeWork, cựu CEO Adam Neumann đầu tư 30 triệu USD vào một startup khác

Adam Neumann đã quay lại khám phá một trong những đam mê của ông từ thời gắn bó với WeWork – đó là tương lai của cuộc sống dân cư.... Xem thêm »