Nga có thể cấp phép cho vắc xin Covid-19 trong 2 tuần tới

Nga đang theo đuổi mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên trên toàn cầu cấp phép cho vắc xin Covid-19 trong thời gian chưa tới 2 tuần nữa. Xem thêm »