Lỗ hổng khiến Singapore ‘mừng hụt’ về Covid-19

Hồi 17 tuổi, Shekor từ Bangladesh đến Singapore và đóng góp cho sự phát triển của quốc đảo, nhưng giờ đây anh trở thành nạn nhân khi Covid-19 bùng phát. Xem thêm »