VietCredit điều chỉnh mục tiêu kinh doanh vì dịch Covid-19

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 25/6. Xem thêm »