AIA hợp tác độc quyền với Medix cung cấp dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân

AIA cùng đối tác độc quyền Medix - nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu vừa ra mắt dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân (song hành y tế) tại Việt Nam. Xem thêm »

Ví MoMo bắt tay AIA hợp tác mở kênh đóng phí bảo hiểm

Ngày 19/5, Ví điện tử MoMo và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) chính thức hợp tác toàn diện và triển khai kênh thanh toán chiến lược. Xem thêm »

Điểm mặt những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lãi lớn năm 2019

Cùng với việc nỗ lực cắt giảm chi phí, thay đổi chiến lược đầu tư, cũng như được chính thức áp dụng quy định mới về trích lập dự phòng giảm gánh nặng dự phòng toán học…, nên kết thúc năm tài chính 2019, hầu hết các doanh nghiệp bảo... Xem thêm »