Bổ sung dự toán chi ngân sách 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

Báo cáo thẩm tra đề ngày 5/6 của Uỷ ban Kinh tế nêu rõ, Ủy ban tán thành với sự cần thiết tăng vốn điều lệ cho Agribank. Xem thêm »