Agrex Sai Gon (AGX) ước tính lợi nhuận năm 2020 giảm 40%

CTCP Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn - Agrex Sai Gon (AGX – UpCoM) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 tại ĐHCĐ thường niên tổ chức cuối tháng 6 vừa qua. Xem thêm »