6 tháng, Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) báo lãi giảm hơn 40%

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM) vừa báo cáo lợi nhuận sau thuế quý II/2020 giảm 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 8,6 tỷ đồng. Về doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong kỳ, AGM đạt 517 tỷ đồng, giảm... Xem thêm »

Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) chi hơn 25 tỷ đồng chia cổ tức 2019 cho cổ đông

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Mã chứng khoán: AGM – sàn HOSE) công bố chia cổ tức năm 2019. Xem thêm »

Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận giảm gần 20%

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM – HOSE) vừa công bố các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tới đây với điểm đáng chú ý là điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm... Xem thêm »

Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) dự kiến chia cổ tức 10% trong năm 2020

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – sàn HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 2.198,5 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế giữ nguyên ở mức 47,4 tỷ đồng và tỷ lệ... Xem thêm »