Lần đầu tiên trong lịch sử, trình Quốc hội quyết định cấp vốn cho doanh nghiệp

Agribank hiện chiếm khoảng 14% thị trường tín dụng, là ngân hàng chủ lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân và thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. Xem thêm »