Tập đoàn Mỹ ký hợp tác kho cảng tỷ đô tại Việt Nam

Đại diện Tập đoàn AES và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vừa ký hợp đồng liên doanh trong dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ tại Hà... Xem thêm »