ADB công bố báo cáo cập nhật: Việt Nam tăng trưởng 4,1% trong năm 2020

Châu Á đang phát triển sẽ hầu như không tăng trưởng trong năm 2020 do các biện pháp ngăn chặn để xử lý đại dịch vi-rút corona chủng mới (COVID-19) đang cản trở hoạt động kinh tế và làm suy giảm nhu cầu bên ngoài, theo các dự báo mới... Xem thêm »

ADB công bố báo cáo cập nhật: Việt Nam tăng trưởng 4,1% trong năm 2020

Châu Á đang phát triển sẽ hầu như không tăng trưởng trong năm 2020 do các biện pháp ngăn chặn để xử lý đại dịch vi-rút corona chủng mới (COVID-19) đang cản trở hoạt động kinh tế và làm suy giảm nhu cầu bên ngoài, theo các dự báo mới... Xem thêm »