Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Quý II/2020, lợi nhuận đạt 26,7 tỷ đồng, giảm 40,3%

Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PAC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu 684,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 26,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 40,3% so với cùng kỳ. Xem thêm »

PAC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt (5%)

CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC – HOSE) – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020 – Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020 – Lý do và mục đích:... Xem thêm »