ECB mua lại trái phiếu liệu có bong bóng nợ tiếp theo?

Câu hỏi quan trọng hiện tại ở châu Âu là khi nào Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ đẩy mạnh chương trình mua trái phiếu khẩn cấp để hỗ trợ nền kinh tế để tránh một đợt suy thoái sâu hơn. Xem thêm »