Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) trả cổ tức 8% bằng tiền

Ngày 30/7 tới đây, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng. Xem thêm »