Thủ tướng Abe có những đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Thủ tướng Abe Shinzo đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Xem thêm »

Nhật dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Thủ tướng Nhật chấm dứt tình trạng khẩn cấp ở Tokyo, ba tỉnh lân cận và đảo Hokkaido nhưng để ngỏ khả năng tái áp đặt. Xem thêm »