Abank và BestB Capital xây dựng mô hình “Đại lý bảo hiểm công nghệ” qua ứng dụng KITI

Mới đây, Abank đã “bắt tay” hợp tác cùng BestB Capital để huy động vốn, đảm bảo nguồn lực lâu dài cho việc phát triển dự án mới của Abank. Xem thêm »

Starup Abank “bắt tay” BestB Capital, tiên phong xu hướng bảo hiểm 4.0

Mới đây, Abank đã “bắt tay” hợp tác cùng BestB Capital để huy động vốn, đảm bảo nguồn lực lâu dài cho việc phát triển dự án mới của Abank. Xem thêm »