Kiện cáo ở dự án AB Central Square Nha Trang

Khu phức hợp A&B Sài Gòn Nha Trang đi vào vận hành, nhưng chủ đầu tư vẫn đang theo kiện đơn vị thi công ban đầu. Xem thêm »