Nhiều CEO dự báo ảnh hưởng của Covid-19 sẽ kéo dài ít nhất đến hết 2021

Theo kết quả khảo sát nhanh tại Diễn đàn “Từ sống sót đến thịnh vượng” do FPT vừa tổ chức, 85% lãnh đạo doanh nghiệp dự báo ảnh hưởng của Covid-19 sẽ kéo dài ít nhất đến hết năm 2021. Xem thêm »