Ủy ban Quản lý vốn chưa muốn ACV đầu tư cảng hàng không Điện Biên

Thời gian hoàn vốn kéo dài, không khả thi tài chính là lý do chính khiến Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chưa muốn ACV triển khai Dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Xem thêm »