Sáng, tối hiệu quả quý II của 960 doanh nghiệp

Dữ liệu tài chính quý II/2020 của 960 doanh nghiệp phi ngân hàng trong tổng số hơn 1.500 doanh nghiệp trên sàn niêm yết và UPCoM cho thấy, ngành điện, thực phẩm, xây dựng có kết quả tích cực, trong khi bất động sản suy giảm. Xem thêm »