Đà Nẵng: 60.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tại thành phố Đà Nẵng có 89,9% số lượng doanh nghiệp được khảo sát trả lời chịu tác động của dịch Covid-19 và số lượng lao động bị ảnh bởi dịch bệnh này là 60.000 người… Xem thêm »