Không có cơ sở dừng cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

Theo UBND thành phố Hà Nội, kiến nghị dừng cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm công trình 8B Lê Trực của chủ đầu tư là không có cơ sở. Xem thêm »

Nhà 8B Lê Trực sắp bị phá dỡ tầng 18

Gần bốn năm sau khi hoàn thành phá dỡ tum và tầng 19, chính quyền tiếp tục cưỡng chế giai đoạn 2 với việc "cắt ngọn" tầng 18 nhà 8B Lê Trực. Xem thêm »