5 tháng, gần 25 triệu tấn than được nhập về Việt Nam

Nhập khẩu than đá 5 tháng đầu năm 2020 vẫn tăng "chóng mặt", đạt 24,6 triệu tấn, trị giá 1,844 tỷ USD, tăng 48% về lượng và tăng 14,5% về trị giá so với cùng kỳ. Xem thêm »