Kiều hối ‘đổ’ về TP HCM tăng mạnh

Lượng kiều hối tại TP HCM gia tăng vào quý III . Tăng bất ngờ Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, cho... Xem thêm »