Ai được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

Người bán hàng rong, thu gom phế liệu, bốc vác, lái xe ôm, người nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên... được hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ đồng. Xem thêm »