Sản xuất và kinh doanh dầu khí lao đao vì Covid-19

Hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, lượng tồn kho cao và đối mặt với nguy cơ tank-top (đầy kho) trong thời gian tới. Xem thêm »