Bình Dương: Căn nhà mới xây bị nghiêng 0,5m đã trở lại vị trí ban đầu

Tại Bình Dương, một căn nhà mới xây bị nghiêng 0,5m, sau một tháng khắc phục, căn nhà đã trở lại vị trí ban đầu. Xem thêm »