Nhà mạng nào có tốc độ Internet di động nhanh nhất Việt Nam?

Theo kết quả đo kiểm lượng truy cập Internet do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Viettel đang là nhà mạng có tốc độ internet di động nhanh nhất Việt Nam Xem thêm »