Doanh nghiệp du lịch lại đề nghị ngân hàng hoàn trả 500 triệu tiền ký quỹ

Đây không phải là lần đầu tiên các doanh nghiệp du lịch đưa ra đề nghị này. Xem thêm »