SHB phát hành thành công hơn 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 17.558 tỷ đồng

Đây là nền tảng để SHB hoàn tất toàn bộ các trụ cột của Basel II trong năm 2020, đồng thời khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế. Xem thêm »