Nền tảng sách nói Voiz FM nhận đầu tư từ quỹ đầu tư 500 Startups

Startup Voiz FM vừa cho biết đã huy động thành công khoản đầu tư vòng hạt giống từ quỹ đầu tư mạo hiểm 500 Startups Vietnam sau khi tăng trưởng 100% người dùng mùa Covid. Xem thêm »

Ứng dụng học máy Bizzi.vn nhận đầu tư từ quỹ đầu tư 500 Startups

Startup Bizzi.vn cho biết vừa qua huy động thành công khoản đầu tư vòng hạt giống từ quỹ đầu tư mạo hiểm 500 Startups Vietnam cùng các nhà đầu tư thiên thần khác. Xem thêm »