DAP số 1 – Hải Phòng chưa ra khỏi Danh sách 12 dự án thua lỗ

Mặc dù sản xuất kinh doanh đã có lãi trong 3 năm gần đây, nhưng còn lỗ lũy kế 215,4 tỷ đồng, Dự án Nhà máy DAP số 1 - Hải Phòng vẫn đang chờ Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc đưa ra khỏi Danh sách các dự... Xem thêm »