Khởi động Dự án Du lịch biển Dap với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng

Ngày 12/10, tại TP Đà Nẵng, dự án Khu du lịch biển DAP đã chính thức được khởi động, đặt nền móng quan trọng để hình thành nên dự án thông minh đầu tiên tại thành phố sông Hàn. Xem thêm »