Chậm giao hàng cho nhà phân phối, 3M Việt Nam bị kiện đòi bồi thường hơn 900 triệu đồng

Công ty TNHH 3M Việt Nam bị một nhà phân phối ở miền Bắc khởi kiện vì chậm giao hàng khiến nhà phân phối chịu thiệt hại. Xem thêm »